CZE | ENG
ČESKO-ASIJSKÉ FORUM - CZECH-ASIAN FORUM

ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM
obchodní, kulturní a vzdělávací výměna

Více o proběhnuvším ročníku se dozvíte v Newsletteru

Česko-asijské fórum jako host na konferenci EuroChambers o vstupu na singapurský trh

EuroChambers

Více informací zde!Proč je Česko-asijské fórum i pro Vás?

V dnešní době, kdy se globalizace ve větší či menší míře dotýká každého z nás, se i ze společností, které dříve obsluhovaly geograficky přesně určený lokální trh a nechtěly ani nemusely expandovat kamkoliv dále, stávají často globální hráči. Je k tomu řada důvodů – potřeba nacházení nových dodavatelů z důvodu nákladové optimalizace, proměna dřívějších odběratelů, z nichž se stávají světoví hráči a jejich dodavatelé s nimi musejí držet krok, nebo potřeba obstát konkurenci ze vzdálených oblastí, která je díky moderním komunikačním technologiím daleko blíže, než bychom si kdy mysleli. Řada evropských firem tak dnes hledá možnosti, jak najít vhodné partnery v některých asijských zemích, ať již pro obchodní, nebo výrobní spolupráci. Není to proces jednoduchý, a tak se do něj ne každý pustí a ne každý je v něm úspěšný. Stejně tak řada asijských výrobců hledá optimální cestu, jak obsáhnout evropský trh a naráží na podobná úskalí, jako Evropané v Asii. Tyto problémy jsou přitom stále častější, tak jako se v rámci boje proti hospodářské krizi stále častěji firmy na obou kontinentech snaží vyhledávat nové příležitosti, otevírat nové trhy a diverzifikovat své obchodní riziko. Česko-asijské fórum je již třetím rokem platformou, která nabízí řešení: od představení valné většiny asijských států, jejich konkurenčních výhod a systému podnikání přes cílený networking, až po setkání s leadery evropsko-asijské obchodní spolupráce, kteří se na Česko-asijském fóru dělí o své praktické zkušenosti z práce v jednotlivých asijských zemích. Dotýkáme se citlivých otázek, jako je ochrana duševního vlastnictví, ochrana investic, jejich podpora, vynutitelnost práva, specifiky právního prostředí jednotlivých zemí, ověřování kredibility partnerů ze vzdálených teritorií, ideální model financování aktivit v Asii apod.

Pro přihlášení k účasti, jakož i pro informace o Vaší možné prezentaci v rámci fóra, nás prosím kontaktujte na info@icac.cz, info@buildingbridges.cz.

Těší se na Vás:

Partners
EURO
Leaderes Magazine