CZE | ENG
ČESKO-ASIJSKÉ FORUM - CZECH-ASIAN FORUM

OHLASY

Ročník 2008

Pákistán

„Rychlý ekonomický růst asijských zemí poskytuje výbornou příležitost k navázání obchodních vztahů v oblasti stavebnictví, dopravy a infrastruktury obecně. V Asii dnes máme řadu partnerů a do budoucna v ní vidím jedno z klíčových teritorií pro nové zakázky. Vnímám Česko-asijské fórum jako jedinečnou možnost, jak získat nové informace o prioritách hospodářských komor či vládních organizací na podporu investic a obchodu v asijských státech.“

Josef Hušek, předseda představenstva a generální ředitel Inekon Group

„Gratuluji ke skvěle připravené konferenci! Věřím, že zavdala podmínky a příležitosti, díky nimž příští rok budou účastníci - čeští exportéři podepisovat smluv min. jednou tolik.“

Jitka Zámorská, marketingová ředitelka PP Agency, s.r.o.

„Česko Asijské forum umožnilo představit potenciál pro české firmy, university a vědecké organizace v oblasti stabilního a ekonomicky rostoucího regionu Asie a zvláště Jihovýchodní Asie. Jihovýchodní Asie již nyní hraje důležitou roli ve výrobě a industrializaci globální ekonomie a má prvenství ve výrobě strategicky důležitých výrobků v oblasti informační technologie ( počítačové čipy, všeobecně informační technologické komponenty a programy ), ale i v oborech strojírenství, jemné mechaniky, farmaceutologie a spotřebního průmyslu. Je to oblast strategicky důležitá v globální ekonomii a v regulaci námořní dopravy v oblasti Malackého průlivu kterou prochází přibližně 70 procent námořní dopravy mezi Evropu - Západní polokoulí a oblastí Asie Pacifiku-Japonska a Číny. Tyto státy dovážejí většinu nafty a zemního plynu ze západní polokoule a zemí středního východu.

Česká republika může nabídnout výrobky strojírenství, energetiky, dopravního strojírenství, technologii kontroly a řízení letecké dopravy, letadla a know how how řízení leteckého provozu na nevyžší úrovni, důlní technologii a řešení veřejné dopravy pro Asijské mega města a také technologii alternativních zdrojů energie, zpracování zemědělských produktů a vodohospodářství.

Česko Asijské forum je prostředkem ustanovení ekonomických, hodpodářských a strategických vazeb mezi Českou republikou a zeměmi ASEANu. Globální ekonomie mění orientaci a Jihovýchodní Asie se stává dominující světovou ekonomií a regiónem který bude růst na další dvě generace. ASEAN ustanoví ASEAN Economic Forum v roce 2013 s trhem 570 milionů obyvatel.“

Dr. Karel Kučera, ředitel divize Jihovýchodní Asie, Mott and MacDonald Praha s.r.o.